Szabadegyháza
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2019. május 14-én, kedden 17.00 órai kezdettel tartja

Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2019. május 14-én, kedden 17.00 órai kezdettel tartja

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

3.) A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5.) A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6.) A 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

7.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves beszámoló elfogadása

8.) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi nyári és téli igazgatási szünet időpontjának meghatározása

9.) Energetikai támogatás iránti kérelmek elbírálása

10.) Szavazatszámláló bizottság kiesett póttagjának helyére új póttag megválasztása

11.) A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/439-1/2019. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása

12.) Bejelentések

Az ülés nyilvános.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester