Szabadegyháza
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2019. június 21-én, pénteken 09.00 órai kezdettel tartja

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1.) A Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha intézményvezetői megbízásának megtárgyalása 2019-2024.

2.) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

3.) Energetikai korszerűsítés támogatás iránti kérelmek elbírálása

4. ) A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása

5.) A 2018. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása

6.) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

7.) Bejelentések

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester