Szabadegyháza
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2019. február 05-én, kedden 17.00 órai kezdettel tartja

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1.) A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása

2.) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megtárgyalása

3.) A polgármester 2019. évi szabadságolásának megtárgyalása

4.) A köztisztviselők 2019. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

5.) Energiatakarékos korszerűsítés iránti kérelmek elbírálása

6.) Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséről

7.) Bejelentések

Az ülés nyilvános.

Szabadegyháza, 2019. január 31.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester