Szabadegyháza
​Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 9-én, hétfőn 17.00 órától lakossági fórummal egybekötött közmeghallgatást tart.

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 9-én, hétfőn 17.00 órai kezdettel

lakossági fórummal egybekötött

közmeghallgatást tart.

Helyszíne: Nagy László Művelődési Ház (Szabadság tér 18.)

Napirend:

1.) A 2019. évben megvalósított feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 2020. évi fejlesztési javaslatok

Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester

2.) Szabadegyháza településrendezési eszközeinek módosítása (Helyi Építési Szabályzat, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv)

Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester

Bodó Beáta településtervező

A napirend fontosságára tekintettel kérem megjelenésüket!

Szabadegyháza, 2019. november 22.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester s.k.