Szabadegyháza
​Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete következő ülését 2017. október 11-én, szerdán 17.00 órakor tartja.

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

2017. október 11-én, szerdán 17.00 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend:

1.) Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

2.) A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 10/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Energetikai korszerűsítés támogatás iránti kérelmek elbírálása

5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához, pályázat kiírása

6.) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

7.) Gördülő fejlesztési terv elfogadása 2018-2032.

8.) Iskola felújítás pályázat közbeszerzés

9.) Művelődési Ház vezető pályázati kiírás elfogadása

10.) Ingatlanvásárlás (Csonka u. 4.)

11.) Közvilágítás-korszerűsítés (közbeszerzés)

12.) Járdafelújítás

13.) Bejelentések

Az ülés nyilvános!

Szabadegyháza, 2017. október 06.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester