Szabadegyháza
A képviselő-testület 2016. június 10-én, pénteken 9 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

Hirdetmény


Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 10-én, pénteken 9 órai kezdettel
rendkívüli ülést tart a Községházán.

Napirend:

1.) Háziorvosi ellátással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szeipné Dérfi Márta, a pénzügyi bizottság elnöke
2.) 350-3/2016. számú képviselői indítvány szavazásra bocsátása a költségvetési rendelet módosításáról
Előadó: Szeipné Dérfi Márta, a pénzügyi bizottság elnöke
3.) Módosító javaslat Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Előadó: Szeipné Dérfi Márta, a pénzügyi bizottság elnöke
4.) Indítvány kereset benyújtásáról a polgármester tisztségének megszüntetése, illetve felfüggesztése érdekében
Előadó: Szeipné Dérfi Márta, a pénzügyi bizottság elnöke

A meghívó és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztések letölthetők itt.


Az ülés nyilvános!


Szabadegyháza, 2016. június 6.


Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester