Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete következő ülését 2016. július 29-én, pénteken 17 órakor tartja.

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

2016. július 29-én, pénteken 17 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme


Napirend:

1.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele

2.) Alpolgármester illetményének megállapítása

3.) Bizottságok megválasztása, külsős tag eskütétele

4.) Képviselői tiszteletdíjakról döntés

5.) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, valamint a KOMA-ba történő felvételről

6.) A polgármester 2016. évi cafetéria juttatásának meghatározására

7.) A polgármester szabadság-megváltására vonatkozó javaslat

8.) A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

9.) Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása

10.) Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírásáról döntés

11.) Könyvvizsgálói jelentés nyilvánosságra hozataláról döntés

12.) Törvényességi felhívás lezárásának tudomásulvételéről döntés

13.) Művelődési Ház elnevezéséről döntés

14.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés

15.) DÉSZOLG Kft. tőkeemelésével kapcsolatos döntés

16.) Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről döntés

17.) Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről szóló jelentés elfogadása

18.) Állásfoglalást igénylő személyi ügy előzetes megtárgyalása – ZÁRT ülés keretében!

19.) Bejelentések


Az ülés nyilvános!


Szabadegyháza, 2016. július 27.


Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester