Szabadegyháza
​Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2020. február 4-én, kedden 17.00 órai kezdettel tartja

Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2020. február 4-én, kedden 17.00 órai kezdettel tartja

Az ülés helye: Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (2432 Szabadegyháza Kossuth u. 2.)

Napirend:

1.) A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása

2.) A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása

3.) A szociális ellátásokról szóló 9/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása

4.) Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjáról szóló 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása

5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 10/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása

6.) A közterületek használatáról, védelméről, a közterület-használatért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása

7.) Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének megtárgyalása

8.) A polgármester 2020. évi szabadságolásának megtárgyalása

9.) A köztisztviselők 2020. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

10.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

11.) Energiatakarékos korszerűsítés támogatás iránti kérelmek elbírálása

12.) Az adonyi 0195/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás megtárgyalása

13.) Pályázat felhívás elfogadása a 2020. évi civil szervezetek támogatása részére

14) Bejelentések