Szabadegyháza

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei letölthetők a "Letöltések" menüpontban.


A talajterhelési díjról szóló rendelet

A képviselő-testület elfogadta a talajterhelési díjról szóló új rendeletét

A képviselő-testület a szeptemberi ülésén elfogadta a talajterhelési díjról szóló rendeletét.

A környezetterhelési díjról szóló törvény a talajterhelési díj mértékét 2012. február 1-jei hatállyal a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 díjban határozta meg.

A díj jelentős emelésének az a célja, hogy a műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra minél többen rákössenek, és ezzel csökkentsék a környezeti károkat. Egészségesebb vizet és egészségesebb környezetet eredményezne, ellenőrzött csatornán keresztül tisztított szennyvíz jut a környezetbe.

Kormányrendelet szabályozza, hogy a felszín alatti víz állapota szempontjából az egyes települések milyen területérzékenységi besorolásba tartoznak. Szabadegyháza érzékeny területen helyezkedik el, így a kormányrendelet alapján 1,5-es területérzékenységi szorzóval számolva Szabadegyházán a talajterhelési díj mértéke köbméterenként 1800 Ft 2012. február 1-jétől.

A megemelt díjjal először 2013 márciusában kell számolni, amikor a 2012. évről kell bevallást adnia annak, aki nem köt rá a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízhálózatra.

A törvénymódosítás miatt a korábbi talajterhelési rendeletünket módosítani kellett. Ezenkívül az önkormányzat rendeletben – a törvényben megállapított mentességen, kedvezményen túl – további kedvezményeket és mentességet állapíthat meg.

A testület az adható díjmentesség feltételeit az alábbiak szerint határozta meg:

A díj megfizetése alól mentesíthető az a család, ahol a családtagok:

a) az ingatlant kizárólag saját maguk használják és

b) a mért vízmennyiség a háztartásban nem haladja meg a 24 m3/év mennyiséget és

c) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.

(Megjegyzés: 2012. évben a legkisebb öregségi nyugdíj összege 28.500,- Ft, 150%-a 42.750,- Ft, 200%-a 57.000,- Ft.)

A díj megfizetése alól mentesíthető az a 65. életévét betöltött személy, illetve házaspár, aki(k) az alábbi feltételeknek együttesen megfelel(nek):

a) az ingatlant kizárólag saját maguk használják,

b) a mért vízmennyiség a háztartásban nem haladja meg a 36 m3/év mennyiséget,

c) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.

A díjkedvezmény csak tárgyévre érvényesíthető. A kérelem nyomtatvány megtalálható lesz honlapunkon és a hivatalban.

A kérelmet a bevallással egy időben lehet benyújtani minden év március 1-31. között.

A mentességről a képviselő-testület dönt.

A rendelet teljes szövege itt olvasható

Egriné Ambrus Andrea

jegyző


Hatályos rendeletek

2011. január 21. 20:44

Szabadegyháza Község Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról - 7/2010.(XI.23.) önkormányzati rendelet

A gyermekek védelméről, pénzbeli és természetbeni ellátásáról - 11/2009.(XI.22.) önkormányzati rendelet

A helyi iparűzési adóról - 12/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2013. december 31-éig

A helyi iparűzési adóról - 13/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2014. január 1-jétől

A lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról - 12/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelet

A helyi vállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról - 14/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelet

Az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól - 15/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet

A Szabadegyháza településnév felvételéről és használatáról - 2/2010.(III.1.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről - 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról - 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról - 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet

A helyi építési szabályzatról - 7/2005.(IX.15.) önkormányzati rendelet

A helyi építési szabályzat módosítása - 8/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet

Az idegenforgalmi adóról - 7/2009.(IX.01.) önkormányzati rendelet

A temetőkről és a temetkezésről

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről - 8/2011.(VIII.2.) önkormányzati rendelet

A talajterhelési díjról - 8/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet