Szabadegyháza
FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE 2020

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE 2020

FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Szabadegyháza Község

új településfejlesztési koncepciója,

településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata

felülvizsgálatának tárgyában

Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy településünk új településfejlesztési koncepciójának, valamint a településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatának véleményezési tervdokumentációja megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint minden hét első munkanapján 9-12 között a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban.

A tervekkel kapcsolatban Szabadegyháza Község Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerint a Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak

2020. május 15-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőig az elkészült településfejlesztési koncepcióval, valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának és felülvizsgálatának tervdokumentációjával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

Az Önkormányzat a partnerségi rendelet szerinti lakossági fórumot a munkaközi tervek bemutatásával már megtartotta 2019. december 9-én. Tájékoztatom a partnereket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján lakossági fórumot jelenleg nem tartunk.

Szabadegyháza, 2020. április. 17.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester

A dokumentumok elérési helye: https://szabadegyhaza.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes-hesz-2020