HATARTALANUL! Szabadegyháza

Polgármester: Egriné Ambrus Andrea

Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8.00-12.00, páratlan hét csütörtök: 14.00-16.00
Telefon: 25/509-570, 30/638-4249
Email: polgarmester@szabadegyhaza.hu

Jegyző: Borza András pénzügyi vezető (helyettesítő)

Ügyfélfogadási ideje: kedd: 13-16 óra, csütörtök: 8-12 óra
Telefon: 25/509-570, 509-560, 509-561 (14-es mellék), fax: 25/509-571
Email: jegyzo[kukac]szabadegyhaza.hu

Ügyintézők:

Horváthné Sellei Zsuzsanna igazgatási és adóügyi előadó

 • Adóhatóságokkal, illetékhatósággal kapcsolatos feladatok
 • vámigazgatással, jövedékekkel kapcsolatos feladatok
 • idegen helyről kimutatott tartozások nyilvántartása, beszedése, elszámolása
 • helyi adók előírásával, nyilvántartásával, beszedésével kapcsolatos ügyek, feladatok
 • hátralékok nyilvántartása, beszedése
 • gépjárműadó előírásával, nyilvántartásával, beszedésével, elszámolásával kapcsolatos ügyek, feladatok
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • Szociális törvényben és egyéb szociális jogszabályokban rögzített támogatásokkal kapcsolatos feladatok (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás),
 • gyermekvédelmi jogszabályokban meghatározott feladatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás),
 • önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyekkel kapcsolatos feladatok,
 • szociális nyilvántartások, adatbázisok naprakész vezetése,
 • anyakönyvi igazgatással, anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos ügyek, feladatok,
 • környezettanulmányok készítése
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok
 • menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenes menedéket élvezőkkel kapcsolatos ügyek, feladatok,
 • polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
 • állampolgársági ügyek, eljárások,
 • hatósági bizonyítványok
 • ipari igazgatással kapcsolatos ügyek, feladatok
 • kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyek, feladatok
 • vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek, feladatok

Ügyfélfogadási ideje:

Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00
Kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Telefon: 25/509-570, 509-560, 509-561 (16-os mellék), fax: 25/509-571, mobil: 30/638-4248
Email: hivatal[kukac]szabadegyhaza.hu, ado[kukac]szabadegyhaza.hu, igazgatas[kukac]szabadegyhaza.hu


Pénzügyi csoport:

Borza András pénzügyi csoportvezető

 • Telefon: 25/509-570, 509-560, 509-561 (12-es mellék, pénztár: 15-ös mellék)

Szajkó Attiláné gazdálkodási előadó I.

 • A képviselő-testület intézményei gazdálkodásának ellenőrzése,
 • költségvetés, költségvetési beszámoló összeállítása,
 • leltározási, selejtezési ütemterv készítése, azokban részvétel,
 • kontírozás, főkönyvi könyvelés, havi zárás, év végi zárás,
 • értesítés esetén számla kibocsátása,
 • társadalombiztosítás (egészségbiztosítás) elszámolása, a finanszírozáshoz adatszolgáltatás teljesítése,
 • havi pénzforgalmi jelentés,
 • beruházási, energia-felhasználási statisztikai jelentés,
 • tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása,
 • ÁFA-analitika vezetése, elszámolás,
 • részesedések, értékpapírok nyilvántartása,
 • munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatból adódó feladatok

 • Kovács Judit gazdálkodási előadó II.
 • Cafeteriával kapcsolatos feladatok,
 • ingatlanvagyon-kataszter kezelése,
 • házipénztárak kezelése, pénztárjelentések, pénztárzárás, házipénztár ellenőrzése,
 • munkabérek, ellátások kifizetése,
 • analitikus könyvelés,
 • bélyegzők nyilvántartása,
 • pénzellátási ütemterv, likviditási terv készítése,
 • szigorú számadási nyomtatványok nyilvántartása,
 • pénzügyi nyilvántartások,
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés,
 • munkaszerződések, kinevezések, átsorolások elkészítése, igazolások kiadása,
 • támogatások elszámolása, visszaigénylése, kifizetése,
 • rendszeres és eseti utalások végzése, rendszeres utalások nyilvántartása, követelések nyilvántartása,
 • szállítók analitikus nyilvántartása,
 • számlák felülvizsgálata,
 • havi létszámjelentés, bér- és bérjellegű kifizetések, szabadságok jelentése,
 • munkavédelmi feladatok,
 • közszolgálati alapnyilvántartás vezetése

Nyitva tartás:

Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Telefon: 25/509-570, fax: 25/509-571
Email: szajkone.olga[kukac]szabadegyhaza.hu, szabo.gabriella[kukac]szabadegyhaza.hu


Ügyfélszolgálat: Szakmány Szilvia

 • Iktatás, ügyiratkezelés, titkos ügyiratkezelés, selejtezés,
 • postázás, érkeztetés
 • gépelési feladatok, sokszorosítás,
 • titkos ügykezeléssel kapcsolatos teendők,
 • hirdetmények, kifüggesztések hivatali hirdetőtáblán elhelyezése, levétele
 • külterületi földek haszonbérbe adása, vétele
 • nyomtatványok, kérelem nyomtatványok kihelyezése
 • talált tárgyak őrzésével kapcsolatos feladatok,
 • méhek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
 • ebnyilvántartással kapcsolatos feladatok,
 • robbanóanyaggal kapcsolatos feladatok

Telefon: 25/509-570, fax: 25/509-571
Email: hivatal@szabadegyhaza.hu


Hivatalsegéd: Pintérné Semsei Edina

 • A hivatal épületének, helyiségeinek napi takarítása, tisztán tartása, kéthavonta történő nagytakarítás,
 • a hivatali épület utcai járdájának tisztán tartása, síkosság elleni mentesítés,
 • a hivatalos leveleknek az egész község területén történő kézbesítése, különös tekintettel a tértivevényes levelek kézbesítési szabályaira
 • települési hirdetőtáblák kezelése, rendben tartása, hirdetmények elhelyezése.