HATARTALANUL! Szabadegyháza
A 2019/2020-as tanévre óvodáztatási, illetve iskoláztatási támogatást kapnak önkormányzatunktól az alábbi gyerekek, ill. kiskorú gyermek esetén szülei, törvényes képviselői:

- Óvodáztatási támogatást azok a szabadegyházi lakóhelyű (tartózkodási helyű) gyerekek, akik a szabadegyházi óvodába iratkoztak be.

- Iskoláztatási támogatást azok a szabadegyházi lakóhelyű (tartózkodási helyű) általános iskolás korú gyerekek, akik a szabadegyházi általános iskolába járnak vagy más településen 6, ill. 8 osztályos középiskolába járnak.
- Iskoláztatási támogatást azok a szabadegyházi lakóhelyű (tartózkodási helyű) középiskolás korú gyerekek, akik naponta Szabadegyházáról járnak középiskolába, ill. kollégiumi elhelyezés esetén hétvégén ténylegesen Szabadegyházára jönnek haza.

A támogatás további feltétele:
- Iskolalátogatási igazolás (lehetőleg 2 hónapnál nem régebbi) a 2019/20-as tanévre szólóan! (Akár már a júniusi beiratkozásnál is kérhető!)
Figyelem: a szabadegyházi óvodába és iskolába járó gyerekek esetében nem kérünk ilyen igazolást, az intézménytől fogjuk megkérni a beiratkozott tanulók, illetve gyerekek névsorát!

- Egyszerűsített kérelem kitöltése

A támogatás összege 20.000 Ft/gyermek.

A támogatás megállapításánál kizáró feltétel, ha a szülőnek (törvényes képviselőnek), illetve házastársának/élettársának az önkormányzatnál bárminemű lejárt, hátralékos tartozása van (gépjárműadó, lakbér, lakásépítési támogatás, átmeneti segély, köztemetés stb.)

A kérelem beadható 2019. június 16-ától a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben Szaniszló Jennifer szociális ügyintézőnél!
Benyújtási határidő: 2019. szeptember 16.
Elbírálás több ütemben, először 2019. augusztus elején.

További információ a Szabad1Lap következő számában és hamarosan a község honlapján!

A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók ősszel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázhatnak, annak részleteit később ismertetjük.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester