HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha fenntartója - Lászlóné Jóvári Lia jelenlegi óvodavezetőt bízta meg az intézményvezetői feladatokkal a 2019-2024. évekre.

Szabadegyháza Község Önkormányzata - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésének második mondata szerint - kezdeményezte az első ciklusát lezáró jelenlegi intézményvezető, Lászlóné Jóvári Lia pályázat nélküli második ciklusra történő vezetői megbízását.
A Képviselő-testület felkérte a Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha nevelőtestületét, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 22. § (1), (3) és (4) bekezdései alapján véleményét alakítsa ki.
A nevelőtestület egyhangú döntésével támogatta a jelenlegi intézményvezetőt feladatai folytatására.
A Képviselő-testület Lászlóné Jóvári Lia jelenlegi intézményvezetőt a Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha köznevelési intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. szeptember 1. naptól kezdődően 2024. augusztus 15. napig terjedő időtartamra megbízta. (2019. június 21. kt. ülés)

Szabadegyháza, 2019. július 16.

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester