HATARTALANUL! Szabadegyháza
Még biztonságosabb lett a déli mezőgazdasági út Szabadegyházán!

Aszfaltburkolat- és padkafelújítási munkálatok zajlottak Szabadegyházán, az ún. déli mezőgazdasági úton. A 62-es főút elkerülő szakaszának megépítésével megnőtt a forgalom az ún. déli mezőgazdasági úton, így biztonságosabbá kellett tenni az érintett útszakaszt. Az átadó ünnepségre 2021. június 10-én került sor, Varga Gábor országgyűlési képviselő részvételével, aki elmondta: „…ha megnéznénk a 2014-es évet és megnéznénk a mostanit, akkor számszerűsítve és fényképeken be lehetne mutatni, hogy mik azok, amik ez alatt az idő alatt megvalósultak, illetve meg fognak valósulni. Az ember elcsodálkozna: „Ja, tényleg, én azt gondoltam, hogy ez gyerekkoromtól így van, miközben ez csak egy pár éves beruházás. Tehát nem árt néha, ha az ember egy kicsit előveszi a régmúlt képeket és átnézegeti. Ebből derül ki, hogy mennyit dolgoznak az itt élő emberek, mennyit dolgoznak a község vezetői, és mennyit dolgoznak azok a képviselők, akiket megválasztottak és a település érdekében dolgoznak…"

„Szabadegyháza polgármestereként mi sem lehet számomra fontosabb, mint a szabadegyházi lakosok elvárásainak szem előtt tartása. Egyik ilyen jogos igény és elvárás a járdák, utak, autóbeállók kiépítése, rendbetétele a településen." – hangsúlyozta Egriné Ambrus Andrea, Szabadegyháza polgármestere. „Az elmúlt hónapban aszfaltburkolat-felújítást végeztünk 1361 méteren, padkafelújítást 2722 méter hosszan. Minden erőmmel azon dolgozom, hogy további útfelújítási munkákra is forrást szerezzek, illetve forrást teremtsek – tette hozzá.

A munkálatok a Magyar Falu Program keretein belül és önkormányzati forrásból valósulhattak meg. A Magyar Falu Program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020" c. MFP-ÖTU-2020 kódszámú pályázaton 27.900.604 Ft-ot nyertünk. Ezt 12.515.547 Ft-tal kipótolva valósítottuk meg a beruházást.

Mondhatnánk persze, hogy vannak más utcák, közterületek, amik prioritást élveznének. Nem vitatom a felvetést, hogy nem ez az utunk volt a legrosszabb állapotban, nem ezen közlekednek a legtöbben, nem ez van leginkább szem előtt… Ám azt is mondhatnánk, mint a Tanú c. filmben, hogy lehet, hogy nem ez a legrosszabb, lehet, hogy ezután se lett szélesebb ez az út, de legalább ez a miénk, illetve erre lehetett most pályázati forrást szerezni. Ezenkívül a 62-es főút elkerülő szakaszának megépítésével megnőtt a forgalom az ún. déli mezőgazdasági úton. Az utat szélesíteni nem tudjuk, de a jogi lehetőségek között maradva, az útpadka megerősítésével biztonságosabbá tudtuk tenni ezt az útszakaszt. Örömmel közölhetem, hogy ez az első útfelújításunk, ami Magyar Falu program keretében valósult meg, de reméljük, hogy nem az utolsó. Számos belterületi és külterületi útunk, utcánk megérett a felújításra, többek között az ipartelepi utcák, a vasútállomás előtti szakasz a régi 62-esig, a faluközpont, és még sorolhatnám szinte az összes utcát, hiszen mire a végére érünk az útfelújításoknak, kezdhetjük elölről. Sajnos több út, utca tekintetében még a tulajdoni, jogi helyzetet kell rendeznünk, hogy a felújításokat megkezdhessük, addig csak toldozzuk, foldozzuk, és próbáljuk lehetőség szerint biztonságosabbá tenni addig is, amíg megfelelő minőségben helyre tudjuk állítani. Az a cél, ha valamihez hozzányúlunk, akkor egyszer, de kiváló minőségben csináljuk meg, ne kelljen néhány év múlva megint bontani, aszfaltozni. Ehhez persze az is szükséges, hogy az itt élők rendeltetésszerűen használják a közterületeket, az utcákat, járdákat, hogy minél tovább biztonságosan tudjunk rajtuk közlekedni.

Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, és arra törekszünk, hogy Szabadegyházán továbbra is folytatódjanak a fejlesztések, támogatások.

Továbbra is célunk, hogy minden pályázati lehetőséget megragadjunk a Magyar Falu Program keretein belül.

Minden fejlesztés, ami Szabadegyházán történik, a szabadegyháziak javát szolgálja.

Még egyszer köszönöm mindenkinek a közreműködését, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezt a fejlesztést a mai napon átadhassuk. Köszönöm Varga Gábor képviselő úrnak a közreműködést, Szabolcs László mérnök úrnak és irodájának a tervezést, a Kulcs Kft.-nek a kivitelezést, Hered György főmérnök úrnak a műszaki vezetést.

Bízom benne, hogy még több hasonló vagy még nagyobb volumenű rendezvényen találkozhatunk Szabadegyházán!