HATARTALANUL! Szabadegyháza
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésrõl

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tûzoltók ellenõrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprõ szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprõ?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fûtési idõszakkal. A kéményseprõk ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemû és zárt égésterû tüzelõ- és fûtõeszközök esetén kétévente, minden egyéb fûtõberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nemcsak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprõ 15 nappal a sormunka elõtt a postaládába dob egy értesítõt. Ha a a megadott idõpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idõpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprõ a második idõpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös idõpontot, amikor elvégezhetõ a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett idõpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprõinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötõ elem ellenõrzését, tisztítását, a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt befolyásoló mûszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenõrzését, illetve ahol elõ van írva, ott a szén-monoxid-érzékelõ mûködõképességének ellenõrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenõrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetõség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelezõ és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhetõ a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfõnként 8.00-20.00 óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00- 14.00 óráig érhetõ el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprõ, de nem tisztította ki a kéményt
Elõfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprõ semmilyen mérést nem végez a kémény ellenõrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprõ készpénzt fogad el.