HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki jegyzői álláshely betöltésére.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi jegyző, Rádi Éva Ella 2016. szeptember 1-jén kérte köztisztviselői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Miután az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján a belső helyettesítés nem megoldható, a megbízott jegyzői feladatokat a pályázati eljárás lefolytatásáig Horváth Károly, Seregélyes Nagyközség Jegyzője látja el szeptember 6. napjától.

Jegyzői fogadóórák a helyettesítés időtartama alatt: kedd: 13-16 óra, csütörtök: 8-12 óra.

A többi napon a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben Borza András pénzügyi vezetőt kereshetik, az ismert jegyzői elérhetőségeken:

30/788-8153, 25/509-560, illetve a jegyzo@szabadegyhaza.hu email címen és személyesen ügyfélfogadási időben.

Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki jegyzői álláshely betöltésére.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető itt.

A közigállás oldalon közzé tett pályázat szövege.