HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki jegyzői álláshelyre.


A pályázati kiírás itt olvasható

Szabadegyháza Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szabadegyháza Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.

Ellátandó feladatok:

A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában, valamint a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

•Büntetlen előélet,

•Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

•Közigazgatási szakvizsga,

•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egriné Ambrus Andrea polgármester nyújt, a 06306384249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZH/121/2021. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•Elektronikus úton Egriné Ambrus Andrea részére a polgarmester@szabadegyhaza.hu E-mail címen keresztül

•Személyesen: Egriné Ambrus Andrea, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő személyes meghallgatáson vesz részt a munkáltatói jogkört gyakorló polgármesterrel. A pályázatról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Szabadegyháza Község Honlapja - 2021. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás igényelhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
A pályázat pdf formátumban itt tölthető le