HATARTALANUL! Szabadegyháza
Cikkünk folyamatosan frissül! Kérjük, figyeljék a koronavirus.gov.hu oldalt!

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Szabadegyházi Polgárok!


Elsőként kérek mindenkit, hogy tartózkodjon a pánikkeltésre, hangulatkeltésre, megtévesztésre és hamis biztonságérzet keltésére alkalmas hírek megosztásától, terjesztésétől!
A rendkívül felfokozott, bizonytalan helyzetben egyébként is elég frusztrált, ingerült a lakosság. Ugyanúgy ártalmas ez akkor is, ha tudatlanságból, szenzációhajhászásból ered, főként akkor, ha szándékosság áll mögötte. A rendkívüli jogrendben különösen fontos a nyugalom megőrzése, a higgadtság, és az álhírek, valótlan információk közlőit a hatóságok is fokozottan ellenőrzik, az elkövető súlyosabb szankcióval számolhat.Kérem, őrizzék meg higgadtságukat! A folyamat elején tartunk, nem láthatjuk előre, meddig tart a veszélyhelyzet, és energiáinkat lehetőleg inkább saját magunk és környezetünk védelmére fordítsuk, ne a gyűlölködésre, negatív megnyilvánulásokra!

Tájékoztatjuk továbbá a lakosokat, hogy normál jogrendben sem, rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet esetén pedig különösen nem reagálunk a közösségi oldalakon tett provokatív megjegyzésekre! Önkormányzatunk és intézményeink dolgozói azért dolgoznak, hogy településünkön minimálisra csökkentsük a fertőzésveszélyt, illetve ha kialakult, higgadtan, a legnagyobb szakértelemmel kezeljük a helyzetet.
Jelenleg még nincs Szabadegyházán koronavírussal fertőzött személy! Az intézkedések a megelőzésre vonatkoznak.
Kérjük, figyeljék továbbra is a koronavirus.gov.hu, illetve helyi vonatkozásban a szabadegyhaza.hu oldalakat!

Tisztelt Szabadegyházi Polgárok!

A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre, és a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel, az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Egészségügyi, szociális és oktatási intézmények

A köznevelési intézmények továbbra is működnek. Az óvodát egyelőre nem zárjuk be. Az iskola működtetéséről a fenntartó (Tankerületi Központ) dönt.

Dr. Goda László háziorvos a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a tiszti főorvos szigorú utasításait követve végzi mindennapi munkáját.

Az Operatív Törzs ajánlásának megfelelően, településünkön elmaradnak a március 15-ei, illetve egyéb, a közeljövőben tartandó rendezvények. A szükséges kézfertőtlenítők, takarítószerek minden intézményben rendelkezésre állnak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által küldött, a szociális és egészségügyi alapellátásban dolgozók részére készült eljárásrendről szóló tájékoztatót minden intézménybe eljuttattuk.

A nevelési-oktatási intézményekben az önkormányzat által biztosított – nem kötelező feladatot képező – szolgáltatásokat, foglalkozásokat határozatlan ideig szüneteltetjük.

Az intézményvezetőkkel folyamatos kapcsolatban állunk és egyeztetünk, megbetegedéssel kapcsolatos jelzést nem kaptunk. Ahogy eddig, úgy a jövőben is a koronavírussal kapcsolatos ajánlásoknak és központi utasításoknak megfelelően fogunk eljárni.

Művelődési Ház, rendezvények

A Nagy László Művelődési Ház 2020. március 16-ától, hétfőtől határozatlan ideig ZÁRVA tart.

Külön felhívjuk a civil szervezetek, egyesületek és társadalmi szerveződések figyelmét a korlátozások betartására!

Az egyes kulturális intézményeket érintő naprakész információkért kérem, hogy keressék fel a Művelődési Ház facebook oldalát. A megadott elérhetőségeken a munkatársak állnak a tájékoztatást kérők rendelkezésére. Telefon: 30/304-5349, muvhaz.szabadegyhaza@gmail.com.

Polgármesteri Hivatal - ügyintézés

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. március 16-ától, hétfőtől határozatlan ideig szünetelteti az ügyfélfogadást, egyúttal kéri ügyfeleit, hogy lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék az ügyeiket. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérem, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel.
Ügyfélfogadás - ügyintézők

Megelőzés, teendő fertőzésgyanú esetén

A megelőzés jelenleg is leghatékonyabb módja a legismertebb magyar orvos, Semmelweis Ignác ajánlása, a kéz gyakori fertőtlenítése, az üdvözlés során a testi kontaktus kerülése.

Felhívom a szabadegyházi lakosok figyelmét, hogy a hivatkozott Kormányrendeletnek megfelelően az a magyar állampolgár, aki az elmúlt időszakban az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területén tartózkodott, haladéktalanul jelezze háziorvosának ezt a tényt, és abban az esetben is maradjon otthon, ha tünetmentes.

Azok az emberek, akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon, vagy lázas állapot alakul ki, semmiképpen se menjenek be a munkahelyükre, ne menjenek közösségbe, telefonon vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal!

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy Szabadegyházán koronavírussal fertőzött beteg lenne, azonban fokozott óvatosságra intem a község lakóit, az oktatási és kulturális intézmények diákjait és dolgozóit. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványügyi helyzet alakulását, az illetékes hatóságokkal szoros együttműködésben, felelősséggel, az operatív törzs ajánlásainak figyelembevételével dolgozunk a vírus terjedésének megelőzése és a lakosság védelme érdekében.

Határozottan kérem a szabadegyháziakat, hogy a szükségtelen pánikhangulat keltésétől tartózkodjanak. Az érintett hatóságok mindent megtesznek a kialakult helyzet megfelelő kezelése érdekében.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben a lakosok részéről felfokozott lelkiállapot, frusztráció mutatkozhat, de kérünk mindenkit, hogy a hangulatkeltő megnyilvánulásoktól tartózkodjanak! A közösségi oldalakon még normál jogrendben sem kívánunk vitába bonyolódni, nem veszélyhelyzetben! A polgári védelem és a hatóságok a központi utasításoknak, ajánlásoknak megfelelően járnak el - figyelemmel az érintettek életkorára, veszélyeztetettségére. Az intézmények vezetői az érintetteket a helyben szokásos módon - internet, közösségi oldalak, zárt csoportok, levél stb. - tájékoztatják. Kérjük, hogy a hivatalos csatornákat használják a kommunikációra!

A korlátozások nem érintik az üzletek és egyéb nem önkormányzati intézmények, vállalkozások működését, a munkahelyek pedig saját hatáskörben döntenek az esetleges távmunkavégzés elrendeléséről.

Hiteles, naprakész információkért látogasson el a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalra.


Hatósági házi karantén

Rendkívüli intézkedések léptek életbe - határellenőrzés

Lezárják Magyarország határait, megtiltják a rendezvényeket

Egriné Ambrus Andrea
polgármester