Szabadegyháza
Az iskolai rekortán borítású futópálya használatával kapcsolatban az általános iskola igazgatóját keressék, egyeztetés végett!

Tisztelt Szabadegyházi Lakosok! Kedves Sportolni Vágyók!

Szabadegyháza Község Önkormányzatához több jelzés érkezett, hogy az általános iskolában lévő rekortán borítású futópályát szívesen használnák. A vírushelyzetre való tekintettel a pályát korábban lezárta a fenntartó (Tankerület). Jelenleg még nem használható. Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A futópályát valóban az önkormányzat építtette még akkor, amikor az iskola önkormányzati fenntartásban működött. Amióta a KLIK-hez (mai nevén Tankerületi Központhoz) átkerült az iskola fenntartása, az iskola területén lévő, egy helyrajzi számon lévő létesítményeket (futópálya, sportpálya, távolugrópálya stb.) is a Tankerület tartja fenn. A futópálya és sportpálya hátsó bejáratánál (Géza utca) többen megtalálták a "kiskaput" (szó szerinti és átvitt értelemben is), és rendszeresen használták a futópályát, nemcsak az iskolás gyerekek (akiknek elsősorban készült, hogy a testnevelés órákon megfelelő körülmények között tudjanak sportolni), hanem a szabadegyházi felnőttek is. Egészen addig, amíg nem zavarta az iskolai munkát és nem okoztak kárt, addig szemet hunytak efölött.
Számtalanszor tapasztalták azonban az intézmény dolgozói, hogy az utóbbi időben már nemcsak azok látogatták ezeket a létesítményeket, akik rendeltetésszerűen, sportolásra használják azokat. Előfordult, hogy valaki a futópályán tanította biciklizni a gyerekét, sőt valaki robogóval is meglátogatta a területet. Valaki piknikezésre, szabadidőparkként használta, és sajnos valaki kutyafuttatónak nézte a sportpályát, a távolugrópályát és környékét. Nem beszélve az ott eldobált rengeteg cigarettacsikkről...
Ezeket a fenntartó is tapasztalta ellenőrzéskor. A sportpálya jelenleg karbantartás alatt van, a Tankerület illetékesei lezárták, mivel balesetveszélyes (több centiméteres repedések vannak a pályán). A vírushelyzet idején sajnos a fenntartó sem tudta elvégezni a karbantartási feladatokat.
Mindezek miatt sajnos azok is hátrányt szenvednek, akik eddig jóhiszeműen, valóban sportolás céljából jártak a futópályára.

Az iskola egész területén - így a sportpályán, futópályán stb. - történtekért az intézményvezető vállalja a felelősséget. Így egy esetleges baleset esetén is. Egy balesetveszélyes pályára értelemszerűen senki nem szívesen engedi be sem a gyerekeket, sem a felnőtteket! Az iskolás gyerekekért - akik tanítási időben, tanórákon, ill. azon kívül használják a pályát - az iskola vezetése, pedagógusai felelősséget vállalnak. Azokért a lakosokért, akik ezen időn kívül "bejutnak" a területre, természetesen nem vállalhatják a felelősséget.

Pálfyné Miklós Andrea igazgató asszonnyal egyeztettem, aki felajánlotta, hogy azok, akik rendszeresen futni szeretnének a pályán, egyeztessenek időpontot vele, keressék fel őt, hogy mikor használnák a pályát, ekkor tud kulcsot biztosítani a kapuhoz. Legyen egy személy a futók képviseletében, aki vállalja a felelősséget is azért, hogy csak azokat engedi be a területre, aki valóban futni szeretne, és saját felelősségére használja a pályát, rendeltetésszerűen!

Hangsúlyozzuk, hogy a futópálya - még akkor is, ha annak idején az önkormányzat finanszírozta a megvalósítását - iskolai létesítmény, a Tankerület fenntartásában lévő intézményhez tartozik, nem önkormányzati fenntartású. Az önkormányzat nem utasíthatja a fenntartót, hogy biztosítsa a sportolási lehetőséget a lakosoknak.
Ahogy az óvodaudvart sem nyithatjuk meg játszótérként, még akkor is, ha önkormányzati intézmény. Az óvodaudvaron is csak az óvodás gyerekek, nyitva tartási időben, óvodai dolgozó felügyelete mellett tartózkodhatnak.

Apropó: játszótér és egyebek! Újabban megint elszaporodtak a panaszok a játszótéri eszközök állapotával kapcsolatban. Amit lehetett, megjavítottunk vagy a menthetetlen játékokat eltávolítottuk a játszótérről. Azért nem tudunk garanciát vállalni, hogy ha ma még ép vagy biztonságos egy játék, azt ma este vagy holnap valakik nem rongálják meg. Kérjük, jelezzenek, ha ilyet tapasztalnak, de az önkormányzat dolgozói is rendszeresen ellenőrzik a játékokat. Ezeket a játékokat nem a kisgyerekek teszik tönkre, hanem azok a nagyobb gyerekek, akik nem játszani, hanem bandázni járnak oda, és lakosok elmondásai szerint vandálkodnak. Sajnos nemcsak a játszótéren, hanem a település egészén is. Mindenhová kamerát sem szerelhetünk, ráadásul a kamerákat látják a gyerekek is, és volt rá példa, hogy - bármilyen magasan is volt - valahogyan mégis elforgatták... Tudják azt is, hogy egy kamera merre néz és mit lát. Megint jellemző a közterületeken a rongálás, a vandálkodás, mások veszélyeztetése. Gyerekek is elmondják, hogy néhány társuk (meg is nevezték őket) cigarettáznak, gyújtogatnak az intézmények, közterületek környékén, üvegeket törnek. Továbbra is jellemző, hogy sokszor kell az intézményi dolgozóknak rájuk szólni, hogy pl. ne zavarják a rendelést, vagy úgy közlekedjenek az úton, hogy másokat ne veszélyeztessenek. Látták azt is, hogy kitépték a focipályán a zászlókat, az öntözőfejeket. A rendőrnek továbbítottuk a jelzéseket, de a szülők határozott fellépését is kérjük! Arra is volt példa, hogy a lakosok (nemcsak a faluközpontból, hanem a telepről is) jeleztek, hogy gyakran éjszaka, 10-11 óra után vagy éjfél körül csöngetnek be hozzájuk. Mire kimennek, persze senki sincs ott, de az ablakból látják, hogy gyerekek randalíroznak. A szülőknek nem tűnik föl, hogy este, éjjel nincs otthon a gyerekük? A gyermekjóléti szolgálatnak is jeleztük a problémát, és sajnos általában ugyanazokkal a gyerekekkel van probléma mindig.

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy ezekkel a cselekedetekkel nemcsak saját magukat veszélyeztetik a gyerekek, hanem másokat is, és netán egy balesetben nemcsak ők sérülhetnek meg, hanem a vétlen személyt is előveszik a fegyelmezetlen, neveletlen gyerekek miatt.

Tisztában vagyunk vele, hogy itt a nyár, a vakáció, és az ingyenes internet is vonzza az intézmények környékére az unatkozó gyerekeket. Kérjük a szülőket, figyeljenek rájuk, hívják fel a figyelmüket a következményekre! Mivel mások figyelmeztetése (legyen az rendőr, polgármester, pedagógus) egyelőre hatástalan!

Egriné Ambrus Andrea
polgármester