HATARTALANUL! Szabadegyháza
A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes időtartamára, előreláthatólag 2 év

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Ellátandó feladatok: igazgatási feladatok (szociális igazgatás, környezettanulmány végzése, ügyviteli feladatok ellátása, anyakönyvi igazgatási feladatok, cím- és népességnyilvántartási feladatok).

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- középiskola/gimnázium, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy gyámügyi vagy gyermekvédelmi szociális területen szerzett gyakorlat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- anyakönyvi szakvizsga
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 8.
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról - a polgármester egyetértésével - a jegyző dönt.
A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető itt.


Rádi Éva Ella
jegyző