HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás 2016. március 1-jétől érvényes rendjéről az alábbi tájékoztatást adja

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 18-án tartott zárt ülésén a háziorvosi ellátás jövőbeni helyzetéről tárgyalt. A hatályos jogszabályok értelmében a zárt ülésen hozott határozatot ismertetni kell.
Dr. Varga Norman a részére korábban felajánlott 700.000,- Ft összegű illetményt elfogadta. A háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat elbírálásáig - kérésének megfelelően - közalkalmazottként, helyettesítés keretében látja el a háziorvosi feladatokat, a jelenleg is érvényes rendelési időben. Az iskola-egészségügyi ellátásra külön megállapodás érvényes, 40.000,- Ft/hó összegben.

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 22/2016.(II.18.) kt. számú határozata:
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvos helyettesítéséről szóló tájékoztatót. Helyettesítő háziorvosi tevékenység ellátásával 2016. március 1-jétől dr. Varga Norman háziorvost bízza meg határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban a pályázat elbírálásáig, de legkésőbb június 30-áig.
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
- tárgyhavi alapilletmény: 292.920,- Ft,
- munkáltatói döntés alapján: 407.080,- Ft.
Összesen: 700.000,- Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okmány elkészítéséről.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő: azonnal


Rendelési idő:


Sárosdi utca 5.Vörösmarty M. u. 14.
HÉTFŐ13.00 - 15.00
(10.00-11.00: csecsemő-tanácsadás
11.00-12.00: várandós tanácsadás)
KEDD8.00 - 11.3012.00 - 13.00
SZERDA9.00 - 11.00
CSÜTÖRTÖK8.00 - 12.00
PÉNTEK9.00 - 13.00
(8.00-9.00: iskola-egészségügy)


Egriné Ambrus Andrea
polgármester