HATARTALANUL! Szabadegyháza
Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és földhasználókat, hogy Szabadegyháza külterületein 2015. július 9-én (csütörtökön) és július 17-én (pénteken) a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya HATÁRSZEMLÉT tart.

A helyszíni bejárás alkalmával kiemelt figyelemmel ellenőrzik:

- a tulajdonos, illetve földhasználó a termőföldre vonatkozó hasznosítási kötelezettségének eleget tett-e,

- gyom- és fertőzésmentes állapotban tartja-e ingatlanát (kiemelt figyelemmel a parlagfűvel fertőzött területek felderítésére),

- a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét (művelésiág-változás bejelentése),

- épületek, építmények létesítését, bontását,

- termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását,

- a dűlőutak és vízelvezető árkok állapotát.

Kérem a földhasználókat, hogy a fentiek alapján gondoskodjanak a termőföldek rendbetételéről és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek földhivatal felé történő bejelentéséről.


Szabadegyháza, 2015. június 2.


Szabadegyháza Község Önkormányzata