HATARTALANUL! Szabadegyháza
​Megalakult a Gárdony járási foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési fórum

Mmegalakult a Gárdony járási foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési fórum

2017. február 28-án megalakult a Gárdony Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját, amiben 2021-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Gárdonyi járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Gárdony Város Önkormányzatával, Velence Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 150 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.

A 23 tagszervezetből álló együttműködés fő célja Gárdony járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A fórum nyomon követi a stratégia operatív megvalósulását, és ha szükséges javaslatot tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.

2017. április 27-én a Gárdony Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai célt tűzött ki maga elé:

A járási foglalkoztatási lehetőségek javítása

A munkaerő-piaci aktivitás és részvétel ösztönzése a munkavállalók alkalmazkodó képességének fejlesztésével

A munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködések, partnerségek kialakításának elősegítése

A projekt megvalósítása során, legalább 100 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.