HATARTALANUL! Szabadegyháza
Értesítés a Mezőföldi Etk körzeti erdőtervezési eljárában hozott határozat elérhetőségéről

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 33. § (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntését

a) az erdőgazdálkodó ügyfél, illetve az eljárás során nyilatkozatot tett tulajdonos ügyfél részére a határozatnak az ügyfél erdőgazdálkodási tevékenységével vagy tulajdonával érintett erdőkre vonatkozó részének megküldésével,

b) az a) pontba nem tartozó ügyfelek részére közhírré tétellel

közli.

Az erdészeti hatóság a Mezőföldi erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezési eljárásban hozott PE-06/ERDŐ/6171-29/2018 sz. Mezőföldi Etk körzeti erdőterv határozata a NÉBIH honlapján 2018. december 15.-től elérhető:

http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek