HATARTALANUL! Szabadegyháza
A 200 m2 alatti építmények tulajdonosait – akik korábban a helyi rendeletünk alapján mentesültek az építményadó-fizetési kötelezettség alól - a jövőben, 2021. január 1-jétől építményadó-fizetési kötelezettség terheli.

Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 26-ai döntése értelmében Szabadegyházán a 200 m2 alatti kereskedelmi, valamint termelési, raktározási célra szolgáló építmények tulajdonosai mentesültek az építményadó megfizetése alól.

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/757-1/2020. számú törvényességi felhívásában jelezte, hogy az önkormányzatok mentességeket, kedvezményeket kizárólag a magánszemély adóalanyok vonatkozásában állapíthatnak meg.

A fentiek miatt a helyi adóról szóló rendeletünket módosítanunk kellett a 2020. szeptember 10-ei ülésünkön. Visszamenőleges hatállyal csak kedvezőbb jogszabályt lehet alkotni, a mentesség megszüntetésére csak jövőbeni hatállyal kerülhet sor. A 2020. évben – részben jogbiztonsági, részben adminisztrációs okokból – már nem szüntettük meg a mentességet, arra csak 2021. január 1-jével került sor. Így a teljes adóévre tekintettel a vállalkozók, vállalkozások is jobban tudták tervezni 2020. évi kiadásaikat.

A 200 m2 alatti építmények tulajdonosait – akik korábban a helyi rendeletünk alapján mentesültek az építményadó-fizetési kötelezettség alól - a jövőben, 2021. január 1-jétől építményadó-fizetési kötelezettség terheli.

A közeljövőben a Polgármesteri Hivatal ügyintézői minden érintett számára kiküldik az erről szóló határozatot.

Értesítjük a vállalkozásokat, hogy a bevallási kötelezettség minden vállalkozást érint, függetlenül attól, hogy korábban a 200 m2 alatti építmény vonatkozásában mentesség illette meg őket. Sajnos sokan mégsem nyújtották be az elsőfokú adóhatósághoz a bevallásukat. Kérjük azokat, akik ezt elmulasztották megtenni, a honlapunkon megtalálható bevallásnyomtatvány kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalba visszajuttatásával tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek!

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a híradásokból ismert – járványhelyzetre hivatkozva nyújtott – adóemelési tilalom nem vonatkozik a jelen esetre, ugyanis a törvényességi felhívás egy korábban biztosított kedvezmény megszüntetésére vonatkozik, nem pedig adómértéket emelt az önkormányzat. Az önkormányzat szándékától függetlenül a Kormányhivatal jelzése alapján kötelezettségünk a jogsértő állapot visszaállítása, a mentesség megszüntetése.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

A további sikeres együttműködés érdekében!

Szabadegyháza, 2021. január 27.

Tisztelettel:

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester