HATARTALANUL! Szabadegyháza
Beiskolázási támogatás középiskolásoknak!


Szabadegyháza Község Önkormányzata a 2017/2018-as tanévben is biztosítja a középfokú oktatási intézményben tanulók részére a beiskolázási támogatást. A 15.000,- Ft összegű támogatás feltétele:
- egyszerűsített kérelem kitöltése (szülő, gyermek adatai)
- iskolalátogatási igazolás a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan
- bejelentett szabadegyházi lakóhely vagy tartózkodási hely
- nappali tagozatos jogviszony
A támogatási kérelem megtalálható a Polgármesteri Hivatalban. A kérelmek és az iskolalátogatási igazolás végső leadási határideje 2017. szeptember 20.
A kifizetés a kérelmek beérkezését követően szakaszosan, kéthetente történik.
A támogatást az érettségi utáni képzésben résztvevők is kérhetik, amennyiben a fenti feltételeknek megfelelnek.

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére a későbbiekben lehetőség lesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében támogatást kérni. Miután ez keresztféléves támogatási rendszer, ennek kiírásáról a képviselő-testület ősszel dönt.