A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az alkalmanként jelentkező többletkiadások – úgy mint betegség, haláleset, elemi kár bekövetkezése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás -, illetve értelmi, érzékszervi vagy mozgásában sérült személyek térítésköteles nappali elhelyezését biztosító intézmény igénybevétele vagy a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt vagy rendkívüli közüzemi költség (víz, szennyvíz, áram, gáz) kifizetése miatt anyagi segítségre szoruló személyeknek nyújtott rendkívüli települési támogatás. Rendkívüli települési támogatás, eseti támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át (99.750 Ft), egyedül élő esetén annak 400%-át (114.000 Ft), és vagyonnal nem rendelkezik.

A formanyomtatványok beszerezhetőek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál illetve a Polgármesteri Hivatalban.
A formanyomtatványok kitöltéséhez, ha segítségre van szüksége, keresse fel a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot (2432 Szabadegyháza, Sárosdi utca 7.) vagy a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban Szaniszló Jennifer ügyintézőt.