A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítható abban az esetben, ha gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek esetén, a szociális vetítési alap összegének a 180%-át (51.300 Ft). Egyéb esetekben a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025 Ft), feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a megengedett értéket.

Példa, egy 4 fős család esetén:
A család jövedelmét képezi a házastárs 132.500 Ft munkabére, a két gyermek után járó 26.600 Ft családi pótlék illetve a 25.650 Ft gyermekgondozási segély. A család összes nettó jövedelme 184.750 Ft, az egy főre jutó jövedelem: 46.187 Ft.
A család vagyonát képezi a lakás melyben életvitelszerűen élnek, és egy Fiat típusú személygépkocsi, melynek forgalmi értéke 200.000,- Ft, így az egy főre jutó vagyon értéke: 50.000,-Ft.
A kérelem és a csatolt dokumentumok, alapján megállapítottam, hogy a kérelmező jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére.

A formanyomtatványok beszerezhetőek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál illetve a Polgármesteri Hivatalban.
A formanyomtatványok kitöltéséhez, ha segítségre van szüksége, keresse fel a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot (2432 Szabadegyháza, Sárosdi utca 7.) vagy a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban Szaniszló Jennifer ügyintézőt.