Szabadegyháza
Közlemény a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás képviselőjelöltséghez és polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlások számáról.

KÖZLEMÉNY

Szabadegyháza Községben a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán az egyéni listás jelölt és polgármester jelölt ajánlásához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

egyéni listás jelölt: 18 ajánlás

polgármester jelölt: 54 ajánlás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § szerint:

„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, jelöltnek ajánlott."

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint:

„(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani."

A választást megelőző 67. napon a választópolgárok száma a központi névjegyzéken Szabadegyháza községben 1767 fő.

Ennek megfelelően:

- egyéni listás jelölt: 1767 fő 1 %-a= 17,67 felfelé kerekítve: 18 ajánlás

- polgármester jelölt: 1767 fő 3 %-a=53,01 felfelé kerekítve: 54 ajánlás

Az ajánlóíveket az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át a választási iroda az igénylő részére az általa igényelt mennyiségben. Elrendelem a közlemény kihirdetését a helyben szokásos módon.

Szabadegyháza, 2019. augusztus 08.

Nagy András Botond s.k.

Helyi Választási Iroda vezetője

Közlemény aláírt