Szabadegyháza

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Szabadegyháza Község Önkormányzata

2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2., Pf. 2

Telefonszám: 06-25-509-570, 06-25-509-560, fax: 06-25-509-571

Email: hivatal[kukac]szabadegyhaza.hu

Honlap: http://www.szabadegyhaza.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Önkormányzat által fenntartott, felügyelt szerv: Művelődési Ház

Címe: 2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 18.

Tel.: 06-25-478-402

Vezető:

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Szabad1 Lap / Szabad1 TV

főszerkesztő:

2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 1.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Belügyminisztérium - 1051 Budapest, József A. u. 2-4., levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314, tel.: 06-1-441-1000

fax: 06-1-441-1437

Fejér Megyei Kormányhivatal - 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., tel.: 06-22-526-900

fax: 06-22-526-905, email: hivatal[kukac]fejer.gov.hu